Vandprøve 07-10-2020, afgang vandværk

Drikkevandsprøve taget på pumpehusets prøvehane

Boringsprøve DGU 46.366 19-12-2019

Boringsprøve, udtaget d. 19. december 2019. Viser indholdet af mineraler, sporstoffer og (ingen) giftstoffer i råvandet.

Takstblad Ø. Grønning VV. 2020

Takstblad som viser priser på vand, gebyrer etc.

Regulativ_Ø. Grønning Vandværk

Regulativet beskriver det juridiske grundlag, inkl. leveringsbetingelserne, som takstbladet er baseret på.
Regulativet blev godkendt af Skive Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø d. 9. marts 2021.

AR-21-CA-21038357-01

Analyserapport fra den 15. april 2021, taget på Ø. Grønningvej 22